Hoe betrokken te raken?

Hoe betrokken te raken?
 • Dien een Community of Interest-formulier in.
 • Registreer voor systeem voor vroegtijdige melding
 • Commissievergaderingen
  • Momenteel worden vergaderingen van de Commissie virtueel op internet en telefonisch gehouden in overeenstemming met het besluit van de gouverneur N-29-20 (17 maart 2020) en vanwege zorgen over COVID-19. In de nabije toekomst kunnen persoonlijke bijeenkomsten worden gehouden als de gezondheidsmaatregelen dit toelaten.
  • Belangstellenden kunnen deelnemen door in te loggen op de bijeenkomsten via Zoom Webinar of telefonisch. Toegangsinstructies zijn te vinden in de vergaderagenda’s.
 • Openbare reactie
  • Tijdens vergaderingen van de Commissie wordt het publiek in de gelegenheid gesteld om in het openbaar commentaar te leveren op aanverwante zaken. Instructies voor het geven van openbare commentaar tijdens een vergadering zijn te vinden op: vergaderagenda’s .
  • Het publiek kan ook schriftelijke openbare opmerkingen indienen door deze per e-mail in te dienen bij: redistricting.lacity@lacity.org